TENISOVÝ STADION ŠTVANICE

A86/1198

Josef Kales, Jana Novotná
1981 - 1986
Ostrov Štvanice 38